Regulamin z dnia 14.06.2019

Oparty o prawo Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej (“Prawo”) niniejszy Regulamin sklepu internetowego działającego w sieci Internet pod adresem otulacz.pl (“Sklep”) określa wszelkie prawa i obowiązki stron zawierających na odległość umowę kupna-sprzedaży oferowanych w Sklepie Produktów.

Właściciel sklepu

§ 1. Sklep internetowy, dostępny w sieci Internet pod adresem “otulacz.pl/sklep”, prowadzony jest przez firmę Tulik Ltd., zarejestrowaną w rejestrze handlowym dla Anglii i Walii pod numerem spółki 14419536, z siedzibą 85 Great Portland Street, First Floor, London, United Kingdom, W1W 7LT

§ 2. Adres do doręczeń w Polsce to Otulacz.pl c/o MailBoxesEtc, Celtic Park – Hala D, ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno. Jest to adres do zwrotów.

§ 3. Przedmiotem działalności Sklepu jest dystrybucja detaliczna produktów będących ofertą Sklepu na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz obszaru Europejskiego Porozumienia Handlowego, włączając w to także następujące kraje: Norwegia, Szwajcaria oraz Wielka Brytania.

§ 4. Działalność Sklepu regulowana jest przez Prawo Brytyjskie lub Prawo Unii Europejskiej.

§ 5. Podane w Sklepie ceny są cenami brutto, czyli zawierającymi podatek VAT, lecz nie zawierające opłaty za wysyłkę towaru do Klienta. Cena wysyłki towaru do Klienta zależy od wybranej przez Klienta metody dostawy.

§ 6. Klientem Sklepu może być dowolna osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, pod warunkiem posiadania zdolności do czynności prawnych. Klient winien posiadać adres na terytorium obsługiwanych przez Sklep krajów, na który to adres możliwe jest dostarczenie towaru

Warunki zwrotu towaru

§ 7. Klientowi Sklepu – osobie fizycznej będącej konsumentem, przysługuje prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny, o ile w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki prześle stosowne oświadczenie o odstąpieniu umowy zawartej na odległość ze Sklepem, a w ciągu kolejnych 14 dni odeśle produkt na swój koszt na adres określony w § 8.

§ 8. Warunkiem zwrotu jest dostarczenie towaru do Sklepu za pomocą przesyłki, na koszt Klienta, pod adres: Otulacz.pl c/o MailBoxesEtc, Celtic Park – Hala D, ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno.

§ 9. Zwrot przysługuje wyłącznie w przypadku towaru, którego stan jest niezmieniony. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji stanu towaru przed udzieleniem zwrotu kosztów Klientowi. W przypadku zwrotu towaru w stanie zmienionym lub z usuniętymi plombami higienicznymi (w przypadku produktów Otulacz antykolkowy), zwrot nie zostanie wykonany, a towar zostanie ponownie odesłany na koszt zwracającego po stosownej dyspozycji. Ze względu na troskę o higienę i zdrowie Państwa dzieci oraz szczególne właściwości materiału, z którego wykonano nasze otulacze, wprowadziliśmy następujące warunku, zgodne z obowiązującym sklep otulacz.pl Prawem (w szczególności art. 38 pkt 5 Ustawy o Prawach Konsumenta):

  • Wszystkie oryginalne plomby higieniczne muszą być oryginalnie zamocowane do produktu i nienaruszone,
  • Zwracany towar nie może nosić żadnego zapachu,
  • Zwracany towar nie może być prany,
  • Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym.

Każdorazowo przesyłka ze zwracanym towarem będzie weryfikowana pod kątem wyżej wymienionych wymagań.

W przypadku zwrotu towaru, który był uszkodzony, różny od opisu na stronie lub w inny sposób wadliwy, prosimy o informacje przed dokonaniem zwrotu.

Prosimy o upewnienie się, że przesyłka jest dokonywana za pomocą wysyłki rejestrowanej (np. list polecony) i zapakowana w sposób, który gwarantuje uniknięcie zniszczeń i/lub zniszczeń w transporcie.

§ 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Przesyłka powinna być nadana tak, by umożliwić zidentyfikowanie Nadawcy – Konsumenta będącego Klientem Sklepu.

Konsument ma prawo korzystać z towaru przed odstąpieniem od umowy tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym.

§ 11. Zwrot pieniędzy za odesłany towar nastąpi w  przewidzianym przez Prawo terminie (maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru) za pomocą instrumentu płatniczego, którym zamówienie było opłacane (zwrot na konto bankowe lub na kartę).

§ 12. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania potrąceń ze zwracanej kwoty w przypadkach określonych przez Prawo i w wysokości określanej przez Prawo.

Dostawa dowaru

§ 13. Korzystający ze Sklepu Klient ma prawo wyboru sposobu dostawy towaru, w zależności od miejsca w który towar ma być dostarczony. Informacje o koszcie dostawy widnieją na ekranie składania zamówienia, przed naciśnięciem przycisku “Zapłać teraz”. Czas wysyłki towaru oznaczonego jako “Dostępny do Szybkiej Wysyłki” wynosi maksymalnie 2 dni robocze, czas wysyłki towaru onaczonego jako “Możliwe opóźnienie wysyłki” lub “Przedsprzedaż” – maksymalnie 30 dni kalendarzowych.

§ 14. Maksymalny czas dostarczenia towaru jest regulowany przez Prawo i wynosi 30 dni kalendarzowych. Termin ten dotyczy szczególnych, nielicznych przypadków oraz zamówień wg. dostarczonego wzoru. Zdecydowana większość zamówień realizowana jest na bieżąco. O fakcie złożenia zamówienia oraz wydaniu towaru spedytorowi Klient będzie poinformowany przez Sklep drogą elektroniczną – za pomocą wiadomości e-mail i/lub SMS.

§ 15. Jeśli wystąpi brak zamawianego przez Klienta towaru, Sklep może zaproponować anulowanie zamówienia lub zamianę towaru na analogiczny, aktualnie dostępny, ale różniący się cechą mniejszej istotności, np. kolorem.

Reklamacje, wady towaru

§ 16. Klientowi przysługuje regulowane w Prawie prawo składania reklamacji. Reklamacja dotyczy między innymi wad materiałowych, nienależytego wykonania towaru.

§ 17. Na uznanie lub odrzucenie reklamacji Sklep ma 14 dni kalendarzowch od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uznania reklamacji, wysłanie towaru wolnego od wad następuje w możliwie najszybszym terminie, maksymalnie 30 dni kalendarzowych.

§ 18. Koszt wysyłki towaru wolnego od wad oraz zwrotu towaru wadliwego pokrywa Sklep.

Inne postanowienia

§ 19. Rachunek, potwierdzający sprzedaż towaru, jest przesyłany przez Sklep do Klienta w chwili zaksięgowania wpłaty drogą elektroniczną, na podany podczas składania zamówienia adres e-mail. Rachunek ma formę faktury, z wyszczególnionymi opłatami za towar oraz dostawę.

§ 20. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z przeznaczeniem oraz dołączoną do przesyłki instrukcją obsługi.

§ 21. Wszelkie kwestie sporne są regulowane przez Prawo Wielkiej Brytanii oraz Prawo Unii Europejskiej.

0
Tulik

Bądź na bieżąco

promocja

na Tuliki

w rozmiarze "noworodek"

Promocja trwa do wyczerpania asortymentu promocyjnego

i obowiązuje na otulacze Tulik® w wersji klasycznej w rozmiarze noworodek.

było

jest

159,-

149,-

0
Years
:
0
Months
:
0
Dni
:
0
Godz
:
0
Min
:
0
Sek