Korzystając ze sklepu otulacz.pl podajesz pewne dane osobowe, które są chronione zgodnie ze stosownymi przepisami (Data Protection Act 1998). Przysługuje Ci niezbywalne prawo do wglądu do tych danych, a także prawo do ich modyfikacji (w tym, oczywiście, usunięcia). Oto informacje, które określają jak przetwarzamy Twoje dane.

1. Jakie dane zbieramy?

Podczas składania zamówienia, zbieramy dane, które posłużą nam do jego realizacji. Podajesz nam, a my przechowujemy, następujące dane:

  1. Imię oraz nazwisko
  2. Adres domowy (kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu i mieszkania, kraj zamieszkania)
  3. Adres do doręczeń (kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu i mieszkania, kraj zamieszkania)
  4. Telefon
  5. Adres poczty elektronicznej e-mail
  6. Hasło, za pomocą którego będziesz mógł zalogować się do sklepu

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie, w sposób automatyczny zbierane są również typowe dane, takie, jak adres IP Twojego połączenia, wersja systemu operacyjnego i używany język, a także typ i wersja przeglądarki internetowej.

2. Kto jest administratorem danych?

Twoje dane, podawane za pomocą formularza na stronie otulacz.pl, są zbierane i przetwarzane przez właściciela sklepu, firmę Tulik Kinderartikelhandeln UG (hb). Możesz się z nami skontaktować listownie, bądź za pomocą poczty elekronicznej na adres dane.osobowe@otulacz.pl

3. W jakim celu zbierane i przetwarzane są moje dane osobowe?

Przede wszystkim, dane osobowe zbieramy w celu prowadzenia działalności sklepu – tj. realizacji Twojego zamówienia. Ponadto, sklep otulacz.pl może wykorzystywać te dane do prowadzenia komunikacji służącej a) realizacji kolejnych zamówień i b) kierowaniu ofert na inne produkty, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące.

4. Czy dane mogą zostać sprzedane bądź przekazane?

Twoje dane osobowe nigdy nie zostaną ani sprzedane, ani przekazane żadnym podmiotom trzecim. Wyjątkiem jest sytuacja oczywista i dopuszczalna, tj. przekazanie ich firmie kurierskiej bądź innemu podmiotowi realizującemu dostawę, na czas realizacji tej dostawy. Twoje dane osobowe zostają tylko u nas.

5. W jaki sposób mogę sprawdzić bądź zmienić moje przechowywane przez otulacz.pl dane osobowe?

Wystarczy skontaktować się z nami za pomocą poczty e-mail na adres dane.osobowe@otulacz.pl.

0

-15%

na otulacze Tulik® w rozmiarze noworodek

użyj kodu:

jesiennyTulik

Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Liczba egzemplarzy promocyjnych jest ograniczona. Promocji nie podlegają inne produkty niż otulacze Tulik® oraz koszty dostawy.